Återkalla lokförarbevis

När du slutar att köra järnvägsfordon, oavsett om det är på grund av nytt jobb, pension eller av något annat skäl, ska ditt lokförarbevis återkallas. Det gör du genom att kontakta Transportstyrelsen.

Registerhållningsavgift ska betalas före varje påbörjat kalenderår. Det innebär att om du återkallar ditt lokförarbevis efter den sista december, ska registeravgiften för det nya året betalas.

Kontakt

E-post: jarnvag@transportstyrelsen.se

Telefon: 0771-503 503

Brev:
Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Märk gärna med återkallelse lokförarbevis.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!