Ansökan om lokförarbevis

Förare av tåg, spärrfärd och växling i huvudspår måste ha ett lokförarbevis. Här finns mer information om hur du ansöker.

  • tunnelbana eller spårväg
  • fristående lokala eller regionala järnvägsnät
  • banavsnitt som tillfälligt är avstängda för normal trafik i syfte att utföra banarbete
  • sidospår.

Till sidospår räknas

  • järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som används enbart av infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods och
  • spårområde för underhållsverkstäder, uppställningsspår eller lokstallar.

Att ansöka om lokförarbevis

För att kunna ansöka om ett lokförarbevis måste du ha fyllt 20 år eller, om det finns särskilda skäl för det, 18 år.

Du ska bifoga ett antal handlingar enligt nedan till din ansökan. När du har ansökt får du en faktura på ansökningsavgiften skickad hem till din folkbokföringsadress. När den är betald påbörjar vi handläggningen av ditt ärende och begär in eventuella kompletteringar.

Ansök om lokförarbevis

Förnyelse av lokförarbevis

Ett lokförarbevis ska förnyas var tionde år. I fält 4b på lokförarbevisets framsida hittar du giltighetsdatumet. mer infor hittar du på sidan Förnyelse av lokförarbevis.

Handlingar att skicka in med din ansökan

När du ansöker om lokförarbevis ska ett antal handlingar bifogas ansökan. Se till att du har handlingarna färdiga och till hands när du påbörjar din ansökan, eftersom tiden är begränsad för hur länge du kan bearbeta en ansökan innan den måste skickas in. 

Yrkespsykologisk undersökning

Du måste genomföra en yrkespsykologisk undersökning hos en psykolog med särskilt tillstånd från Transportstyrelsen att genomföra dessa undersökningar.

Blankett Utlåtande vid inledande yrkespsykologisk undersökning      

Läkarutlåtande

Du måste genomföra en inledande hälsoundersökning för lokförare hos en läkare med särskilt tillstånd från Transportstyrelsen att genomföra dessa undersökningar.

Blankett läkarutlåtande för lokförare

Betyg från gymnasieutbildning

Du har genomfört en gymnasieutbildning med lägst betyg E i ämnena svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, matematik 1a, 1b eller 1c, och engelska 5 (enligt Skolverket motsvarar icke godkänt betyg F) eller annan likvärdig utbildning (till exempel vuxenutbildning, folkhögskola eller utländskt gymnasium).

Från och med den 1 januari 2016 bedömer Transportstyrelsen att en sökande som saknar gymnasiebetyg i engelska i stället kan uppfylla grundläggande behörighet för lokförarbevis genom motsvarande gymnasiebetyg i annat språk (tillsammans med svenska och matematik). Utbildning på gymnasienivå i ett språk med lägst betyg E bedöms med andra ord som annan utbildning som är likvärdig med kravet på engelska 5 med lägst betyg E. Den sökande måste styrka sin behörighet med intyg från utbildningsinstans med betygsrätt. Intyget måste visa att utbildningen skett på gymnasienivå och att det resultat som uppnåtts lägst är betyg E eller motsvarande betyg i andra betygsskalor.

Krav på gymnasiebetyg kan vid ansökan uppfyllas antingen genom lag 2011:725 eller föreskrifter TSFS 2011:58.

Resultat från förarbevisprov

Du har genomfört vårt prov för lokförarbevis med godkänt resultat.

Foto och signatur

Du har tagit foto och lämnat din signatur på något av Trafikverkets förarprovskontor. Det görs med fördel i samband med ditt provtillfälle. 

Efter att du har ansökt

Handläggning av ansökan sker i tur och ordning. Den ska vara klar inom en månad efter att din ansökan är inkommen och komplett. Om din ansökan inte är komplett, kommer vi att via mejl eller post be dig att komplettera den.

Om din ansökan har godkänts, skickar vi ditt lokförarbevis till din folkbokföringsadress så fort det är tillverkat.

Om du tidigare haft ett lokförarbevis som återkallats, kan du ansöka om lokförarbevis på nytt med dina tidigare meriter som grund. Du ska då skicka in ett nytt läkarutlåtande från en inledande undersökning av lokförare och betala ansökningsavgiften. Du behöver alltså inte skicka in betyg, yrkespsykologisk undersökning eller provresultatet.

Om ansökningsavgiften inte betalas inom 60 dagar, avvisas din ansökan men du kan ansöka vid ett senare tillfälle.

Har du frågor om någon av ovanstående tjänster, vänligen kontakta Transportstyrelsens växel på 0771-503 503 och be att få bli kopplad till enhet Trafikföretag på avdelningen Väg och järnväg.

Om du får problem med att skicka in din ansökan om lokförarbevis digitalt, kan du skicka dina handlingar till:

jarnvag@transportstyrelsen.se

eller

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Ange att det gäller ansökan om lokförarbevis i din handlingar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!