Offentliggörande av ekonomisk särredovisning

På den här sidan hittar ni särredovisningar för offentliggörande från de järnvägsföretag som berörs av kravet att särredovisa sin verksamhet.

Nedan hittar ni en sammanställning av offentliggjorda särredovisningar.
I Transportstyrelsens föreskrifter om redovisning av järnvägsverksamhet TSFS 2016:97 hittar ni hur offentliggörandet ska göras för att lagens krav ska ses som uppfyllda. Föreskrifterna talar om vad en särredovisning för offentliggörande ska innehålla och hur den som särredovisar ska göra för att offentliggöra sin särredovisning.

Särredovisning för offentliggörande

Styrande lagar och föreskrifter

Järnvägsmarknadslagen 2022:365

Transportstyrelsens föreskrifter om redovisning av järnvägsverksamhet TSFS 2016:97 

samt ändringsföreskrift TSFS 2022:45 Transportstyrelsens föreskrifter om redovisning av järnvägsverksamhet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!