Kompletterande grundutbildning

En förare som har genomgått en grundutbildning för ett transportslag och fått sitt yrkeskompetensbevis och vill utöka eller ändra till det andra transportslaget kan gå en kompletterande grundutbildning.

Kompletterande grundutbildning är på 70 timmar om föraren tidigare har genomgått en grundutbildning på 280 timmar. Har föraren genomgått en grundutbildning på 140 timmar är den kompletterande utbildningen 35 timmar. Det senare gäller även för de förare som tidigare genomgått en grundutbildning på 280 timmar men uppnått en ålder som tillåter en förkortad utbildning.

Den som går en kompletterande grundutbildning på 70 timmar ska körträna minst 5 timmar. Den kortare utbildningen ska omfatta minst 2,5 timmars körträning.

Kompletterande grundutbildning avlutas med ett skriftligt prov för yrkesförarkompetens hos Trafikverket. Provet är samma oavsett vilken längd på grundutbildning du har gått.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!