Vi granskar och bedömer alla tips vi får in. Granskningen ligger sedan till grund för beslut om eventuell tillsyn.

De tips vi får in är en viktig del i urvalet för att vi ska lägga tillsynsresurserna där de gör bästa nytta. När tipsen har lett till att vi gör en tillsyn är det inte ovanligt att vi hittar brister. Då får tillståndshavaren oftast möjlighet att rätta till dessa innan vi gör en uppföljande tillsyn.