Om du har ett giltigt yrkeskompetensbevis för godstransport måste du gå en fortbildning för godstransporter. Om du har ett giltigt yrkeskompetensbevis för persontransporter måste du gå en fortbildning för persontransporter. Om du har ett giltigt yrkeskompetensbevis för både person- och godstrafik behöver du bara gå en fortbildning och kan välja ett av transportslagen.