×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Nej, du tappar inte rätten att köra person- eller godstransporter för gott utan bara till dess att du har genomgått en fortbildning. En fortbildning ska omfatta 35 timmar och får delas upp i delkurser som är minst sju timmar vardera.