Ansökan om tillstånd för sjösäkerhetsanordningar

Transportstyrelsen uppmanar den sökande att innan ansökan ta del av förtecknade rekommendationer och anvisningar som återfinns på denna webbplats.  

Därutöver rekommenderar Transportstyrelsen att sökande inkommer med bl.a. följande underlag i ansökan i syfte att minska handläggningstiden:

  • Flytande SSA redovisas i aktuellt djupdataunderlag.
  • Fyrsektorer redovisas i aktuellt djupdataunderlag.
  • Rapport om genomförd egenkontroll.
  • Kopia av ingånget överlåtelse-/nyttjanderättsavtal.
  • Kopia av ingånget underhålls-/serviceavtal.
  • Kopia av tidigare utfärdat drifttillstånd/resolution.

Stöddokument vid ansökan om SSA

Anvisningar för utmärkning med sjösäkerhetsanordning

Utdrag ur sjötrafikförordningen

Anvisningar för sjömätning

Transportstyrelsens webbutbildning om sjösäkerhetsanordningar

Ansökningsformulär

Fyll i formuläret nedan med din ansökan. Bilagor till ansökan ska e-postas till sjofart@transportstyrelsen.se.

Gäller ansökan mer än ett objekt ska de övriga objekten e-postas till sjofart@transportstyrelsen.se med en hänvisning till den ansökan som skickats in via formuläret. 

Ansökan om SSA

Information om sjösäkerhetsanordningen

Tillståndssökande (ägare)

Driftansvarig

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!