Göta kanal

För sjötrafiken på Göta kanal har Transportstyrelsen utgett föreskrifter avseende bland annat trafikregler, utmärkning, signaler, radiopassning och anmälan. 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:140) om sjötrafiken på Göta kanal.

AB Göta kanalbolag är kanalhållare och den som ansvarar för kanalens farled, slussar och dammanläggningar.

Maximala mått för fartygs storlek

I Transportstyrelsens föreskrifter finns regler för bland annat fartygs maximala storlek vid passage av slussarna på Göta kanal. Kanalhållaren kan dock medge särskilt tillstånd att få överskrida storleksgränserna i slussarna efter framställan.

Närmare information om villkoren för särskilt medgivande att få överskrida storleksgränserna tillhandhålls av kanalhållaren.

Fartyg på Göta kanal

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!