Södertälje och Trollhätte kanal

För sjötrafiken i Södertälje och Trollhätte kanal har Transportstyrelsen utgett föreskrifter avseende bl.a. trafikregler, signaler, radiopassning och anmälan. 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:96) om sjötrafiken på Södertälje kanal.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:97) om sjötrafiken på Trollhätte kanal.

Sjöfartsverket är kanalhållare och den som ansvarar för kanalernas farleder, slussar och dammanläggningar.

Maximala mått för fartygs, pråmars och bogsersläps storlek

I Transporstyrelsen föreskrifter finns regler för fartygs, pråmar och bogsersläps maximala storlek vid passage av slussarna i Södertälje och Trollhätte kanal. Sjöfartsverket kan dock medge särskilt tillstånd att få överskrida storleksgränserna i slussarna.

Närmare information om villkoren för särskilt medgivande att få överskrida storleksgränserna tillhandhålls av Sjöfartsverket.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!