Utmärkning till sjöss

Utmärkning till sjöss omfattar kategorierna sjösäkerhetsanordningar (SSA) respektive sjövägmärken. Transportstyrelsen reglerar typ samt utseende för denna typ av utmärkning genom föreskrift och som följer internationell norm. 

Sjösäkerhetsanordning (SSA)

För att få äga en sjösäkerhetsanordning inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon krävs det enligt sjötrafikordningen att ägaren fått ett tillstånd av Transportstyrelsen efter samråd med Sjöfartsverket.

Läs mer om sjösäkerhetsanordning (SSA)

Sjövägmärken

Sjövägmärken är märken till ledning av sjöfarare. Hur dessa ser ut och ska användas regleras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.

Läs mer om sjövägmärken

SSA och sjövägmärke

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!