Riktlinjer för förtöjningspersonal

Den internationella sjöfartsorganisationens kommitté för förenkling av formaliteter inom internationell sjöfart (IMO/FAL) godkände reviderade riktlinjer för minimiutbildning för förtöjningspersonal vid sitt 40:e möte i april 2016.

På grund av inträffade tillbud och olyckor med personskador vid förtöjning eller losskastning av fartyg i hamnar runt om i världen så har IMO:s medlemsstater sett över riktlinjerna med fokus på kompetens och säkerhet för förtöjningspersonalen, även då förtöjningsbåtar används.

Riktlinjerna är numera indelade i två huvudgrupper där det finns en standard för vad all förtöjningspersonal bör ha kunskap eller kännedom om samt ytterligare krav för den förtöjningspersonal som använder båtar i sitt yrkesutövande.

Transportstyrelsen rekommenderar att riktlinjerna beaktas för utbildning av förtöjningspersonal i svenska hamnar och lastageplatser så att riskerna minimeras.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!