Riktlinjer för förtöjningspersonal

Den internationella sjöfartsorganisationens kommitté för förenkling av formaliteter inom internationell sjöfart (IMO/FAL) godkände reviderade riktlinjer för minimiutbildning för förtöjningspersonal vid sitt 40:e möte i april 2016.

På grund av inträffade tillbud och olyckor med personskador vid förtöjning eller losskastning av fartyg i hamnar runt om i världen så har IMO:s medlemsstater sett över riktlinjerna med fokus på kompetens och säkerhet för förtöjningspersonalen, även då förtöjningsbåtar används.

Riktlinjerna är numera indelade i två huvudgrupper där det finns en standard för vad all förtöjningspersonal bör ha kunskap eller kännedom om samt ytterligare krav för den förtöjningspersonal som använder båtar i sitt yrkesutövande.

Transportstyrelsen rekommenderar att riktlinjerna beaktas för utbildning av förtöjningspersonal i svenska hamnar och lastageplatser så att riskerna minimeras.

Transportstyrelsen är intresserad av att få feedback på hamnarnas praktiska erfarenheter av de nya riktlinjerna och om det till exempel finns några svårigheter att uppfylla dem.

Kontakta i så fall sektionen för sjötrafik och flygplatser på telefon 0771-503 503 eller skicka ett mail till sjofart@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!