Fartområden sjöfart

Fartområden är en geografisk indelning av farvatten, det har inget med hastighet att göra.

Många av de krav som finns i Transportstyrelsens föreskrifter varierar beroende på fartområde. Ju mer vidsträckt fart desto högre krav ställs på fartyg och de ombordanställda.

Det finns tre olika fartområdesindelningar som styr kravnivån i Transportstyrelsens föreskrifter, det är fartområden som gäller för:

  • fartygets konstruktion och utrustning
  • behörighet och bemanning 
  • läkarintyg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!