Rekommendationer för farledshållning

Rekommendationerna beskriver farledshållares ansvar och de åtgärder som bör vidtas för att upprätthålla säkra och tillgängliga farleder.

Farledshållning i Sverige

I Sverige ansvarar Sjöfartsverket för underhållet av statens farleder (de flesta allmänna farleder). Det finns dock flera farleder som inte hålls av Sjöfartsverket.

Transportstyrelsens rekommendationer syftar i första hand att ge vägledning till övriga farledshållare så som hamnar, kommuner, båtklubbar, privatpersoner med mera.

TSS 2023-1047 Transportstyrelsens rekommendationer för farledshållning, pdf 131 kB

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!