Rekommendationer för utformning av farleder

Rekommendationerna tillämpas främst vid utformning av farleder till hamnar som trafikeras av fartyg med bruttodräktighet överstigande 1350 men kan i valda delar även tillämpas vid utformning av farleder med mindre fartyg.   

Restriktioner för sjötrafiken, tidigt samråd

Som en konsekvens av farledens utformning kan Transportstyrelsen utfärda restriktioner för fartygen som trafikerar leden. Därför bör företag, myndigheter och andra som planerar utformning och förändringar av farleder med påverkan för sjötrafiken samråda med Transportstyrelsen. Genom att samråd sker i ett tidigt stadium när nya farleder planeras, skapas bättre förutsättningar för den fortsatta projekteringen.

Information om vattenverksamhet

Etablering eller förändring av farleder kan betraktas som vattenverksamhet enligt miljöbalken. Den som vill genomföra vattenverksamhet behöver normalt söka tillstånd eller göra en anmälan. Tillstånd söks hos någon av Sveriges miljödomstolar, anmälan görs till Länsstyrelsen.

Vid anmälan och tillståndsprövningen är Transportstyrelsen en remissinstans.

Relevanta länkar

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:66) om utmärkning till sjöss.

Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken.

Sjötrafikförordningen (1986:300) 

IALA Guide 1078 On Use of Aids to Navigation in the Design of Fairways 

IALA Recommendation O-113 On the Marking of Fixed Bridges and Other Structures over Navigable Waters

IALA Guideline No. 1058 on the Use of Simulation as a Tool for Waterway Design and AtoN Planning

IALA Guideline 1018 on Risk Management

IALA Guideline 1123 The Use Of IALA Waterway Risk Assessment Programme (IWRAP MKII)

IALA Guideline 1138 The Use of Simplified IALA Risk Assessment Method (SIRA)

IALA Guideline 1124 The Use of Ports and Waterways Safety Assessment (PAWSA) MKII Tool

IMO Guidelines for Formal Safety Assessment (FSA) (MSC/Circ.1023/MEPC/Circ.392)

PIANC

Kontakt

Vid frågor om samråd vid planering och projektering av farleder och hamnar, kontakta:

Sektionen för sjötrafik
sjofart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!