Kustfartstillstånd (cabotage)

Sjötrafik som uteslutande bedrivs på svenskt vatten och mellan svenska hamnar är genom svensk lagstiftning förbehållen svenskflaggade fartyg. Denna reglering kallas sjöcabotage och där utländska fartyg endast får bedriva inrikes trafik för enstaka resor efter särskilt tillstånd av Transportstyrelsen, s.k. kustfartstillstånd.

Generellt är svensk kustfart förbehållen svenskflaggade fartyg. Undantag från denna regel kan ske i tre fall:

  1. Trafik med EU-flaggade fartyg och fartyg i godkända register
  2. Trafik med fartyg från länder där bilaterala avtal om ömsesidigt tillträde finns
  3. Trafik med fartyg som har fått kustfartstillstånd för enstaka resa (s.k. ad hoc-tillstånd)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!