×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Ja, om skrovets största längd är 12 meter eller större och skrovets största bredd är 4 meter eller mer.

Om det är tveksamheter om fartygets mått (dvs. om måtten är i närheten av 12 x 4 meter) kan Transportstyrelsen utföra en kontrollmätning av fartyget.