Så länge fartygets inbyggda volym eller huvuddimensioner inte förändrats.