Ett fartyg som har en längd om 24 meter eller större ska registreras i fartygsregistrets skeppsdel. Inför registrering krävs att fartyget ska skeppsmätas av Transportstyrelsen. När skeppsmätning har utförts utfärdar Transportstyrelsen ett fartygsbevis som överlämnas till fartygsregistret. Fartygsbeviset är en typ av identifiering av fartyget som bland annat innehåller uppgift om fartygets skrov och styrförmåga samt längd och bredd.

Beställ skeppsmätning