Mätningen är ett fastställande av fartygets huvudmått och dräktighet. Mätningen ska utföras ombord av en fartygsinspektör från Transportstyrelsen. När mätningen är genomförd skickas ett fartygsbevis till fartygsregistret. Med fartygsbeviset och övriga handlingar som fartygsregistret kräver kan fartyget registreras.

Till fartyget utfärdas ett mätbrev med dess brutto- och nettodräktighet samt diverse andra grundläggande data om fartyget. Dessa ligger till grund för beslut om bemanning, behörigheter, tekniska regelverk samt diverse avgifter för tillsyn, hamn- och farledsavgifter, kanaler, lotsning m.m.