En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd och dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck ombord på ett fartyg.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5) om användning av truckar samt allmänna råd och tillämpningen av föreskrifterna.