Fartyg som transporterar gods ska vara utrustad med en lastsäkringsmanual som ska godkännas av Transportstyrelsen. Manualen ska innehålla:

  • Hur mycket last fartyget får föra enligt fartygets stabilitetsdokument.
  • Lastens maximala vertikala tyngdpunkt enligt fartygets stablitetsdokument.
  • Rekommenderad placering av olika typer av last ombord.
  • Rekommenderade metoder för att förhindra lasten från att förskjutas.
  • Beskrivning av lastsäkringsutrustning som finns ombord inklusive dess maximala tillåtna belastning (MSL) samt rutiner för kontroll av utrustningens skick.
  • Placering av eventuella surrningsfästen avsedda speciellt för lastsäkring.

För fartyg som har en bruttodräktighet mindre än 500 kan en förenklad manual godkännas. Lastsäkringsmanual krävs inte för transport av gods inom fartområde E och zon 3 och zon 4 (inre vattenvägar) samt för transport av fast bulklast.