Om man avser att köpa in ett fartyg (som är certifikatspliktigt) ska det anmälas till Transportstyrelsen. Detta gör du genom att fylla i blanketten Anmälan om inflaggning av fartyg. Därefter genomför Transportstyrelsen en besiktning av fartyget för att ta reda på i vilken omfattning fartyget uppfyller internationella och svenska regler. Besiktningen ligger till grund för ett inflaggningsmöte.

Läsa mer om vad du behöver tänka på vid en inflaggning och vilka krav som gäller.