Rattmärket är anbringat på utrustningen och utrustningen ska åtföljas av en EU-försäkran om överensstämmelse.

Rattmärket ska vara synligt och outplånligt, om det inte är möjligt att anbringa rattmärket på produkten skall märket anbringas på förpackningen och i de medföljande dokumenten.

Läs mer om rattmärkning här

Exempel på märkning: