Generellt ska dessa brister avsynas av en auktoriserad person eller av Transportstyrelsen.

Brister av enklare karaktär kan avsynas genom att påvisa att bristen är åtgärdad t.ex. genom servicerapport, följesedel eller foto som skickas till via e-post Transportstyrelsen.