Ja, information om hur man överklagar finns i föreläggandet.