Ja, en bristavsyning ska göras senast den tidpunkt som framgår av föreläggandet som man får tillsammans med statusrapporten.