Om bristerna har avsynats av en fartygsinspektör ska dessa avrapporteras i Transportstyrelsens tillsynssystem (SITS). Om detta inte har gjorts, kontakta Kundtjänsten för sjöfartstillsyn.