Det är olika faktorer som avgör vilken typ av besiktning som ska göras på fartyget ex. certifikat, fartygets ålder, fartområde, last osv. För att få reda på vilka besiktningar just ditt fartyg ska göra kan du kontakta vår kundtjänst för sjöfartstillsyn.