Allt som rör fartygets säkerhet, konstruktion, miljö, fribord, bemanning, radio, lasthantering, sjöfartsskydd, arbetsmiljö, skeppsmätning och rederiets ledningssystem. Detta är beroende av fartygets fartområde och fartygstyp.