Om du vill senarelägga bottenbesiktning kan du ansöka om undantag genom att använda blanketten "Ansökan om undantag" och skicka den till Transportstyrelsen.