Om du vill anlita en erkänd organisation för tillsynen av ditt fartyg eller rederi ska du meddela detta till Transportstyrelsen genom att fylla i och skicka in blanketten ”Anlitande av erkända organisationer - fartyg” och/eller "Anlitande av erkända organisationer - rederi" tillsammans med en försäkran från den organisation som du anlitar. En sådan försäkran kan göras via blanketten "Försäkran om utförande av föreskriven".

När blanketterna har kommit in bekräftar Tranportstyrelsen från vilket datum som den erkända organisationen utför tillsynen av ert fartyg och/eller ert rederi.