Mitt fartyg används inte längre och ligger upplagt, måste jag betala årsavgift?

Om förhållandena ändras under kalenderåret kan en ny avgift, beräknad på hela kvartal, fastställas när skillnaden mellan den beräknade och den tidigare avgiften är 5 000 kronor eller högre. I annat fall sker ingen fakturering eller återbetalning.

Om fartyget inte ska användas mer under året kan du skriftligen ansöka om en återbetalning av årsavgiften. Om du vill att fartygets certifikat ska ogiltigförklaras av Transportstyrelsen ska du återsända samtliga certifikat i original med en skriftlig begäran om att certifikaten ska ogiltigförklaras.

Certifikaten skickas till: Transportstyrelsen, Sjö- och luftfartsavdelningen, Kundtjänst för sjöfartstillsyn, 601 73 Norrköping