Undantag från krav i Transportstyrelsens föreskrifter

Om du, av någon anledning, inte har möjlighet att uppfylla gällande krav finns möjlighet att ansöka om undantag från krav i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det är viktigt att du ansöker i god tid. Om du använder dig av våra blanketter går det normalt fortare.

Skicka in din ansökan om undantag i god tid, helst sex månader innan du vill ha ditt beslut.

Vi återkommer till dig inom två veckor efter att vi fått din ansökan och informerar dig om den ungefärliga handläggningstiden. Då får du även veta om det är något du måste komplettera din ansökan med.

Tänk på att

  • Läs igenom checklistan som ger dig information om vad du behöver tänka på vid ansökan.
  • Det är viktigt att fylla i samtliga tillämpliga fält i ansökan. Annars måste vi be om en komplettering vilket kan försena handläggningen.

Checklista

Du ansöker om undantag på Transportstyrelsens blankett. I din ansökan ska du uppge följande uppgifter:

  • Flygplatsens namn.
  • Redogörelse för undantaget.
  • Ytterligare upplysningar som kan vara nödvändiga för prövning av tillståndsfrågan.
  • Namn och kontaktuppgifter för den som ansöker om undantag.
  • Säkerhetsbevisning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!