Sprängning i bergtäkt

Vägledning för sprängning i bergtäkter vad gäller luftrummet

Inför en planerad sprängning i bergtäkt är det bra att ta reda på om det förekommer verksamhet i luftrummet på låg höjd.

Om platsen för sprängningen ligger nära en flygplats

Om platsen för sprängningen ligger nära en flygplats bör du kontakta flygplatsen i god tid innan du planerar att spränga.

Några flygplatser har så tät trafik, även under nätter och helger, att det kan vara svårt att hitta någon lämplig tidpunkt för sprängning i närheten av dessa.

Tänk på att en flygplats kan ha tillfälligt öppet på andra tider än ordinarie öppethållningstider.

Du kan med hjälp av Luftfartsverkets drönarkarta se var kontrollzoner för våra svenska flygplatser ligger. Täkter som ligger inom en kontrollzon bör kontakta flygplatsen innan sprängning.

Det finns även ett antal mindre flygfält i Sverige, där flygning förekommer mer frekvent på lägre höjd. För att komma i kontakt med dessa finns mer information att hämta på KSAK:s hemsida.

Om platsen för sprängningen ligger långt ifrån en flygplats

Om sprängningar planeras att genomföras på en plats som inte ligger inom en kontrollzon så behöver ni ansöka om upprätta ett tillfälligt farligt område hos Transportstyrelsen. Ett farligt område används för att göra luftfarten uppmärksam på att det kan vara farligt att flyga i närheten av bergtäkten under tider som sprängningar pågår. Läs mer om hur man ansöker om att upprätta ett farligt område här.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!