EU förordningar för luftrum

EU förordningar som berör flygtrafiktjänst är sammanställda i nedanstående lista. 

Listan innehåller det gemensamma europeiska luftrummets (SES) ramförordningar och genomförandebestämmelser, europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) förordningar, urval av övriga luftfartsförordningar och direktiv som påverkar luftrum.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!