Certifiering enligt (EU) 2017/373

Den 2 januari 2020 började nya krav att gälla för leverantörer av flygtrafiktjänster, samt myndigheter som gör tillsyn av dessa leverantörer.

För luftrum och procedurdesign började nämnda förordning gälla från och med den 27 januari 2022, varvid samtliga organisationer som ska konstruera enligt (EU) 2017/373 Part FPD måste vara certifierade.

Här har vi samlat information om certifieringsprocessen och en uppskattad tidplan. Informationen på denna sida kommer uppdateras kontinuerligt.

För att bedriva tjänst krävs certifikat för tjänsterna ATS, CNS, MET, AIS, ASM, ATFM, DAT, FPD samt ATM NetworkManagement.

Förordningen är uppdelad i bilagor (annex) där kraven för varje tjänst finns angivna. Annex III är gemensam för alla tjänsterna.

Förordningen består av IR (implementing rules) och kompletteras av EASA utgivna AMC (applicable means of compliance) och GM (guidance material). Tillsammans beskriver dessa vilka krav som ska följas (IR), hur man lever upp till kraven (AMC) samt ger en förklaring till kraven (GM).

Det finns fortfarande vissa oklarheter huruvida ett certifikat med begränsad omfattning (limited scope) gäller utanför Sveriges gränser. Som information kan vi nämna att EASA har inkommit med indikationer på att även certifikat med "limited scope” eventuellt kommer vara giltiga inom hela Europa, det vill säga inte bara nationellt.

Så här ser certifieringsprocessen ut för att bli certifierad enligt (EU) 2017/373 gällande design av flygprocedurer och luftrum - Part FPD:

  1. För att ansöka om certifiering enligt (EU) 2017/373 måste anvisad ansökningsblankett fyllas i och skickas till luftfart@transportstyrelsen.se, med kopia till luftrumsinfo@transportstyrelsen.se. Märk mejlet med "ansökan om certifiering Part FPD enligt (EU) 2017/373".
    Blankett för ansökan om certifikat för flygtrafiktjänster hittar du här.
  2. Transportstyrelsen kommer efter inskickad ansökan att skicka ut en compliance checklist för ifyllande. 
  3. Ifylld compliance checklist ska skickas in så snart som möjligt.

Om du har frågor till Transportstyrelsen gällande förordning  (EU) 2017/373 part FPD så ska dessa mejlas till adressen: luftrumsinfo@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!