Gemensamt dansk-svenskt luftrumsblock

Transportstyrelsen, i samverkan med den danska luftfartsmyndigheten Trafikstyrelsen, är de myndigheter som har till uppgift att ur ett myndighetsperspektiv leda verksamheten inom det dansk-svenska luftrumsblocket, DK-SE FAB. 

Detta sker genom det avtal som skrevs den 17 december 2009 om skapande av ett dansk-svenskt gemensamt luftrumsblock under av de respektive ministrarna, Sveriges infrastrukturminister Åsa Torstensson och Danmarks transportminister Lars Barfoed.

Åren 2012 – 2020 var bolaget NUAC HB (under leverantör till LFV och Naviair) certifierade av Transportstyrelsen och Trafikstyrelsen som leverantör av flygtrafikledningstjänst enroute med verksamhet på de tre kontrollcentralerna Köpenhamn, Malmö och Stockholm. Arbetet ledde till förbättrat och harmoniserat luftrum genom gemensam regelutveckling, samarbeten gällande drift och optimering av gemensamma system och t ex Free Route Airspace.

Under åren har utvecklingen inom EU gått till att mer fokusera på tekniska samarbeten och LFV och Naviair har därmed beslutat att avveckla NUAC HB för att i stället fortsätta samarbetet i nya former. Därmed har driften av de tre kontrollcentralerna i Köpenhamn, Malmö och Stockholm återgått till moderbolagen LFV respektive Naviair, så även den utlånade personalen.

Transportstyrelsen och Trafikstyrelsen har fortsatt samverkan och ansvar inom FAB board och relevanta undergrupper fortsätter sitt arbete i avvaktan på nya beslut.      

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!