Flygvalidering

Flygplatsoperatörens ansvar att implementera flygprocedurer i enlighet med gällande krav, inklusive utförande av flygvalidering i tillämpliga fall. 

Transportstyrelsen vill uppmärksamma berörda flygplatsoperatörer om kraven i (EU) 2018/1048 om krav för användning av luftrummet och operativa förfaranden avseende prestandabaserad navigation.

Från och med den 2024-01-25 gäller följande krav enligt förordning (EU) 2018/1048:

LNAV, LNAV/VNAV och LPV till alla banändar (RF legs, RNP AR om så krävs). RNAV 5 för ATS-flygvägar under FL150 (RNP 0.3, RNP 1 eller RNAV 1 för helikopter). För flygplatser med publicerade SID/STAR ska minst en SID/STAR per banände vara RNAV 1 eller RNP 1 (eller RNP 0.3 för helikopter)

Flygplatsoperatören ansvarar för att ovanstående krav uppfylls.

Övergångsplanerna ska uppfylla kraven enligt (EU) 2048/1048 om krav för användning av luftrummet och operativa förfaranden avseende prestandabaserad navigation. 

Det är även flygplatsoperatörens ansvar att anlita en certifierad FPD-organisation för att utföra flygvalidering av de flygprocedurer som kräver detta. Om ingen svensk FPD-organisation är tillgänglig måste en EASA-certifierad FPD-organisation eller FPD-organisation certifierad i ett EASA-land anlitas.

Flygvalidering av procedurer ska ske enligt (EU) 2017/373 om gemensamma krav för leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster och övriga nätverksfunktioner för flygledningstjänst, ADR.OR.B.025 i (EU) no 139/2014 om krav och administrativa rutiner för flygplatser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, TSFS 2019:19 och TSFS 2018:98.

En lista över av certifierade FPD-organisationer finns tillgänglig som Excelfil.

Flygplatsoperatören kan även kontakta EASA för den senaste informationen om tillgängliga flygvalideringsorganisationer. 

Godkända organisationer enligt (EU) 2017/373 Part-FPD

Följande organisationer är godkända av Transportstyrelsen att utföra flygvalidering i enlighet med förordning (EU) 2017/373 Part-FPD.

Godkänd organisation FPD-certifikat enligt (EU) 2017/373 Kontakt

Avincis Aviation Sweden AB

Ja (endast flygvalidering) www.avincis.com

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!