Ansök i luftrumsärenden

Här får du information om olika typer av ärenden som rör luftrum och flygprocedurer.

När du lämnat in din ansökan till Transportstyrelsen behöver handläggaren en viss tid på sig för att granska din ansökan och avgöra om du behöver komplettera med något.

Din ansökan förväntas vara komplett vid ansökan, enda undantaget är flygvalideringsrapport.

För att komma till ansökningsblanketterna för flygprocedurer, luftrum, övergångsplaner samt flygvalideringspilot, klicka på länken nedan.

Ansökan om flygprocedurer och luftrum (sv)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!