Flexibel användning av luftrummet

Kommissionens förordning (EG) nr 2150/2005 av den 23 december 2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet.

Förordning (EG) nr 2150/2005 stärker och harmoniserar tillämpningen av konceptet flexibel användning av luftrummet för att underlätta luftrumsplanering och flygledningstjänst.

Förordningen reglerar:

  • Medlemsstaten ansvar att utnämna en enhet för luftrumsplanering som ska fördela luftrummet
  • Krav på en civil-militär samordning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!