Meddela Transportstyrelsen skriftligt på jarnvag@transportstyrelsen.se att du inte längre avser att arbeta som förare i huvudspår, så återkallar vi ditt förarbevis. Du kommer att få ett skriftligt beslut om återkallandet.