Transportstyrelsens registerhållning innebär:

  • löpande registrering av regelbundna hälsokontroller för förare
  • utredning av förare som inte uppfyller hälsokrav
  • utredning när läkarutlåtande inte skickas in till Transportstyrelsen
  • handläggning vid ändringar av personuppgifter t.ex. namnbyte
  • handläggning vid återkallande av förarbevis.