Planerade tillsyner 2024

Här i tabellen kan du se de tillsyner inom spårtrafikområdet som är planerade under 2024. Planerade tillsyner enligt nedan kan komma att prioriteras eller planeras om.

Tillfällig omställning till digital tillsyn

Transportstyrelsen kommer tillfälligt att ställa om till digital tillsyn inom flera av våra områden. Detta kan innbära ändringar i nedanstående lista.  Läs mer om detta här: Tillfällig omställning till digital tillsyn inom spårtrafikområdetVerksamhet Verksamhetstyp Planerad tillsyn
Infrastrukturförvaltare
Jernhusen Verkstäder AB Infrastrukturförvaltare Q1
Nykvarns kommun Infrastrukturförvaltare Q1
Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) Infrastrukturförvaltare Q1
Stockholms Hamn AB  Infrastrukturförvaltare Q1
Trafikverket Infrastrukturförvaltare Q2
Falköpings kommun Infrastrukturförvaltare Q4
Trafikverket Infrastrukturförvaltare Q4
 Järnvägsföretag
CargoNet AS Järnvägsföretag Q1
Hector Rail AB Järnvägsföretag Q1
MTR Nordic AB Järnvägsföretag Q1
Railcare T AB Järnvägsföretag Q1
Strukton Rail AB Järnvägsföretag Q1
VR Sverige AB Järnvägsföretag Q1
SJ AB Järnvägsföretag Q2
TX Logistik AB Järnvägsföretag Q2
Väte Rail AB Järnvägsföretag Q2
BLS Rail AB Järnvägsföretag Q3
Grenland Rail AB Järnvägsföretag Q3
Inlandståget AB Järnvägsföretag Q3
LKAB Malmtrafik AB Järnvägsföretag Q3
ProTrain Trafik AB Järnvägsföretag Q3
Green Cargo AB Järnvägsföretag Q4
Infrakraft Sverige AB Järnvägsföretag Q4
MTR Express (Sweden) AB Järnvägsföretag Q4
Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg (SKÅJ) Järnvägsföretag Q4
Svensk Tågkraft AB Järnvägsföretag Q4
Trafikverket Järnvägsföretag Q4
Transdev Sverige AB Järnvägsföretag Q4
Vy Tåg AB Järnvägsföretag Q4
Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare
Billerud Sweden AB Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare Q1
BS Verkstäder AB Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare Q2
Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare Q2
Museiföreningen Munkedals Jernväg Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare Q2
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (mfÖSJ) Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare Q2
Ohs Bruks Järnvägs Museiförening (OBJ) Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare Q2
Skåne-Smålands Järnvägsförening Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare Q2
SSAB EMEA AB, Luleå Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare Q2
Bläse Kalkbruk Intresseförening Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare Q3
Boliden Mineral AB, Skelleftehamn Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare Q3
Dellenbanan AB Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare Q3
Essinge Rail AB Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare Q3
Föreningen Galtströmståget Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare Q3
Föreningen Gotlandståget Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare Q3
Tunnelbana och spårväg
Göteborgs Spårvägar AB Tunnelbana och spårväg Q1
Keolis Sverige AB Tunnelbana och spårväg Q1
Norrköpings kommun Tunnelbana och spårväg Q1
MTR Tunnelbanan AB Tunnelbana och spårväg Q2
Museispårvägen Malmköping AB (MUMA) Tunnelbana och spårväg Q3
Region Stockholm Tunnelbana och spårväg Q3
AB Stockholms Spårvägar Tunnelbana och spårväg Q4
Underhållsansvarig enhet för godsvagnar
Stena Recycling AB Underhållsansvarig enhet för godsvagnar Q2
Utbildningsanordnare och examinator
LKAB Malmtrafik AB Utbildningsanordnare och examinator Q1
TX Logistik AB Utbildningsanordnare och examinator Q1
EuroMaint Rail AB Utbildningsanordnare och examinator Q2
Hector Rail AB Utbildningsanordnare och examinator Q2
TCC Sverige AB Utbildningsanordnare och examinator Q3
Inlandståget AB Utbildningsanordnare och examinator Q4
SJ AB Utbildningsanordnare och examinator Q4

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!