Förarkort

Hur ansöker jag om förarkort?

Du ansöker om förarkort direkt via e-tjänsten "Färdskrivarkort – ansök" och loggar in med e-legitimation. Efter att Transportstyrelsen har tagit emot din ansökan får du ett mejl som bekräftelse där inbetalningsuppgifter framgår. Du kan använda dessa för att betala via din internetbank. Du får ett inbetalningskort skickat till dig, även om du väljer att betala direkt. (Om du redan har betalat när inbetalningskortet når dig, kan du kasta det.) När vi tillverkar ditt förarkort används samma foto och namnteckning som på ditt senaste utfärdade svenska körkort.

Om du redan har ett giltigt utländskt förarkort sedan tidigare, kan du ansöka om att byta ut det i e-tjänsten.

Färdskrivarkort – ansök, förnya , ersätt

Du ansöker om förarkort via Trafikverkets förarprovskontor där ska du fotografera dig och fylla i en ansökan. Det kommer att göras en id-kontroll. Därför är det viktigt att du har med dig en giltig id-handling och ditt utländska körkort i original.

När du har varit hos Trafikverket ska du skicka in din ansökan och bifogade handlingar till Transportstyrelsen. Inbetalningskort skickas till din folkbokföringsadress när din ansökan registrerats hos Transportstyrelsen.

Ansökan ska göras via Trafikverket oavsett om ansökan görs för första gången, gäller förnyelse eller ersättningskort (förlorat, stulet, ej fungerande, namnändring).

Om du har ett giltigt utländskt förarkort som du vill byta till ett svenskt, ska du ansöka om utbyte av det via Trafikverket.

Var vänlig kontakta kundtjänst för yrkestrafik på 0771-503 503 för att få information om hur du ansöker.

Om du är elev på gymnasieskola men har körkort med lägst AM-behörighet kan du ansöka direkt i e-tjänsten.

Färdskrivarkort – ansök, förnya , ersätt

Om du saknar körkort, ansöker du om förarkort via Trafikverkets förarprovskontor. Där ska du fotografera dig och fylla i en ansökan. Det kommer att göras en id-kontroll. Därför är det viktigt att du har med dig en giltig id-handling. Du ska bifoga intyg från skola till ansökan. Trafikverket stämplar din ansökan. Ansökan ska skickas till Transportstyrelsen. Inbetalningskort skickas till din folkbokföringsadress när din ansökan registrerats.

För att du ska få ett svenskt förarkort är ett grundkrav att du ska ha din normala hemvist i Sverige. Man anses ha sin normala hemvist i ett land om man bor där minst 185 dagar varje år (januari–december) på grund av

  • personlig och yrkesmässig anknytning eller
  • personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen och den plats där personen bor, om yrkesmässig anknytning saknas.

Den plats som du har din personliga anknytning till är din normala hemvist om

  • du har en yrkesmässig anknytning till en annan plats än den du har personlig anknytning till och därför växelvis bor på olika platser i två eller flera medlemsstater och
  • du regelbundet återvänder till den plats du har personlig anknytning till.

Du behöver inte uppfylla kravet om att regelbundet återvända ifall du uppehåller dig i en medlemsstat inom EU för att genomföra ett tidsbestämt uppdrag. Det intygas med hjälp av till exempel ett arbetsgivarintyg.

Om du anser att du uppfyller kraven på normal hemvist enligt någon av punkterna ovan intygas det med hjälp av blankett nummer TSTRY1328 -

Intyg om normal hemvist vid ansökan om förarkort för färdskrivare

Hur får jag ett nytt kort?

När det är dags att förnya förarkortet skickar vi en uppmaning om det till din folkbokföringsadress. Uppmaningen skickas cirka 60 dagar innan kortet blir ogiltigt. Du ansöker om förarkort direkt via e-tjänsten "Färdskrivarkort – ansök" och loggar in med e-legitimation.

Du ansöker om förarkort direkt via e-tjänsten "Färdskrivarkort – ansök" och loggar in med e-legitimation. Om du tidigare haft ett förarkort som inte längre är giltigt, behöver du ansöka om ett helt nytt kort – förstagångsansökan. Du kommer då att få ett helt nytt kort som är giltigt i fem år.

Färdskrivarkort – ansök, förnya , ersätt

Vid namn- eller personnummerändring måste ett nytt körkort tillverkas först. Sedan ska du ansöka om förnyelse av ditt förarkort via e-tjänst.

Så snart du fått ditt förnyade förarkort med nytt namn så blir ditt gamla förarkort ogiltigt att använda.

Du ska ha med dig ditt gamla förarkort i 28 dagar för att kunna visa upp vid vägkontroll. Sedan ska det gamla förarkortet skickas in till Transportstyrelsen.

Om du har utländskt körkort, se information under "Hur ansöker jag om förarkort?".

Färdskrivarkort – ansök, förnya , ersätt

Förlorade eller stulna förarkort ska anmälas till Transportstyrelsen inom sju dagar. Där kan du också ansöka om att få ett ersättningskort. Stöldanmälan ska göras till Polismyndigheten.

Färdskrivarkort – ansök, förnya , ersätt

 

Om du har tappat ditt förarkort eller fått det stulet, får du använda dig av reservrutinen. Under frågor och svar om kör- och vilotider för förare kan du läsa mer.

Om du har utländskt körkort, se information under "Hur ansöker jag om förarkort?".

Kort som inte fungerar ska anmälas till Transportstyrelsen inom sju dagar. Anmälan gör du via e-tjänst. Där kan du också ansöka om att få ett ersättningskort. Du måste skicka in ditt kort i original för att ersättningskort ska kunna utfärdas. Skicka det till adressen på baksidan av kortet.

Färdskrivarkort – ansök, förnya , ersätt

Om ditt förarkort inte fungerar, får du använda dig av reservrutinen. Under frågor och svar om kör- och vilotider för förare kan du läsa mer.

Om du har utländskt körkort, se information under "Hur ansöker jag om förarkort?".

Hur skickas mitt kort?

Efter tillverkningen skickas ditt förarkort med rekommenderad post till det postombud som är närmast din folkbokföringsadress. Om du har en särskild postadress angiven hos Skatteverket skickas kortet dit. Postombudet skickar en avi till dig när kortet finns att hämta ut. Ta med dig giltig legitimation.

Kortet finns att hämta ut hos postombudet i 14 dagar och skickas sedan tillbaka till Transportstyrelsen för förvaring.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!