Företagskort

Ansökan om Företagskort

Observera att ert nya företagskort börjar fungera först den dag som anges på kortet. Om ni sätter in företagskortet i färdskrivaren innan det datum som anges på kortet kommer ni att få ett meddelande från färdskrivaren om att kortet inte är giltigt.

Ansökan om färdskrivarkort

Utbyte av företagskort som utfärdats före december 2019

Vi har i december 2019 ändrat i kortnummerserien för företagskort. Det innebär att om ni har företagskort som är utfärdade före det och ansöker om ersättningskort eller fler företagskortskort kommer ni att få ett annat identifikationsnummer än på de tidigare korten. De nya företagskorten kommer därför inte stämma överens med det kortnummer som ni har låst era färdskrivare till. Därför är det viktigt att ni kopierar alla uppgifter med ert äldre kort innan ni byter företagslås. Läs mer om hur ni ska gå till väga på sidan Smart färdskrivare kräver nya företagskort och verkstadskort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!