Färdskrivarkort

Här hittar du information om färdskrivarkort.

Det finns fyra typer av färdskrivarkort:

  • Förarkort används av förare och placeras i färdskrivaren som registrerar kör- och vilotider på kortet, för att transportföretagen och kontrollmyndighet (i Sverige Polismyndigheten och Transportstyrelsen) ska kunna se att förarna följer kör- och vilotidsreglerna. Kortet är personligt och giltigt i fem år.
  • Företagskort används av företag för att kopiera kör och vilotidsuppgifter och för att låsa färdskrivaren till företaget för att hindra obehörig åtkomst till informationen. Observera att vi har gjort förändringar i hur vi utfärdar företagskort sedan december 2019. Om ni har företagskort som har utfärdats innan dess och vill ansöka om fler kort eller ersätta de tidigare kräver det att ni hanterar företagslåsen i färdskrivarna på rätt sätt för att kunna kopiera uppgifterna. Läs mer om hur ni går tillväga på sidan Smart färdskrivare kräver nya företagskort och verkstadskort. Kortet är giltigt i fem år.
  • Kontrollkort används av kontrollmyndigheter för att kunna kopiera information som finns i färdskrivaren och på förarkortet. Kortet är giltigt i två år.
  • Verkstadskort används av ackrediterade verkstäder för att kunna reparera eller besiktiga färdskrivaren. Kortet är giltigt i ett år.

Till dig som håller praktiska utbildningar i användande av färdskrivare

Test- och provkort används vid den praktiska utbildningen i användande av färdskrivare. Vid utbildningen används specialbyggda färdskrivare som kräver test- och provkort. Dessa test- och provkort går inte att använda i de färdskrivare som är monterade i fordon för att registrera kör- och vilotider.

För information om hur du som utbildare ska beställa test- och provkort: ring Transportstyrelsens kundtjänst – Yrkestrafik, se Kontakta oss.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!