Tillstånd för sjösäkerhetsanordningar (SSA)

Här kan du hitta information om vilka tillstånd för sjösäkerhetsanordningar (SSA) som finns och hur man ansöker. 

Kategorier

Transportstyrelsens tillstånd indelas enligt följande kategorier:

  • Etableringstillstånd (nytt eller ändring av befintligt objekt).
  • Drifttillstånd (nytt eller befintligt objekt).
  • Tillstånd för indragning (avveckling eller överlåtelse till ny ägare av befintligt objekt).

Så går ansökan om tillstånd till

Fyll i och skicka in Transportstyrelsens formulär ansökan om tillstånd för SSA. När Transportstyrelsen har mottagit och registrerat ansökan skapas ett unikt ärende med tillhörande diarienummer.

Ansökan om tillstånd behandlas enligt sjötrafikförordningen (SFS 1986:300) 3 kap. § 2.

Etableringstillstånd

Transportstyrelsen delger etableringstillstånd till ägaren efter samråd med Sjöfartsverket. Tillståndet omfattar både nytt respektive ändring av befintligt objekt. Etableringstillståndet avses resultera i ett drifttillstånd.

Ett utfärdat etableringstillstånd gäller i max 3 månader. Därefter får förnyad ansökan genomföras av ägaren vid utebliven etablering.

Etableringsrapport

När SSA har etablerats enligt villkoren i etableringstillståndet, ska ägaren återkomma med en rapport till Transportstyrelsen. Rapporten ska innehålla:
  • SSA redovisade i format WGS84 (DDM) med minst tre decimalers positionsnoggrannhet i enlighet med FSIS-44 (t.ex. N 59-27,621 / E 17-38,596).
  • Bilddokumentation (JPG-format).
  • Teknisk beskrivning (t.ex. fyrlykta, kraftkälla).

Rapporten ska i första hand skickas till Transportstyrelsen via e-postadressen sjofart@transportstyrelsen.se.

Drifttillstånd

Transportstyrelsen delger drifttillstånd till ägaren efter samråd med Sjöfartsverket. Tillståndet omfattar etablerad SSA, där antingen tillstånd saknas eller är i behov av förnyelse.

Ett utfärdat drifttillståndet gäller i max fem år. Ägaren får därefter inkomma med förnyad ansökan senast tre månader före utgångsdatum.

Tillstånd för indragning av SSA

Transportstyrelsen delger beslut om indragning av befintlig SSA till ägaren efter samråd med Sjöfartsverket.

Kostnadsfri ansökan

Transportstyrelsen tar inte ut någon avgift för prövning av tillstånd och för ärendehandläggning som avser sjösäkerhetsanordningar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!