Särskilt tillstånd för läkare och psykologer

En medicinsk hälsoundersökning eller yrkespsykologisk undersökning av förare enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare får endast utföras av, eller under överinseende av, en läkare eller psykolog med särskilt tillstånd från Transportstyrelsen. Ett tillstånd är giltigt i fem år och måste därefter förnyas.

Vilka omfattas av krav på särskilt tillstånd?

Läkare och psykologer som utför undersökningar respektive inledande yrkespsykologiska undersökningar av förare av tåg, förare vid spärrfärd och växling i huvudspår omfattas av kravet.

Särskilt tillstånd för läkare

Läkare med särskilt tillstånd har rätt att utföra inledande undersökningar, regelbundna hälsokontroller och bedömning efter frånvaro av fysisk och psykisk lämplighet att framföra järnvägsfordon.

Särskilt tillstånd läkare

Särskilt tillstånd för psykolog

Psykologer med särskilt tillstånd har endast rätt att utföra inledande yrkespsykologiska undersökningar.

Särskilt tillstånd psykolog

Se giltiga tillstånd för läkare och psykologer

I den här tjänsten hittar du de läkare och psykologer som har särskilt tillstånd att utföra inledande medicinska och yrkespsykologiska undersökningar samt regelbundna hälsokontroller.

Visa giltiga tillstånd läkare och psykolog

Författningar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!