Hälsokrav för personal med säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg (TSD-drift)

För dig som utför säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg (även kallat TSD-drift) ställs andra krav på hälsa än på förare eller övrig personal i spårbunden trafik. På den här sidan har vi samlat det du behöver veta om detta.

Vad omfattar kraven?

I kommissionens förordning EU 2019/773 (även kallad TSD Drift, nedan kallad EU-förordningen) regleras bland annat krav på hälsa och hälsoundersökningar för personal som utför de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg.

Reglerna gäller inte för verksamheter vid spårväg och på fristående bana som enbart är avsedda för persontrafik eller museitrafik.

Hur berörs jag som verksamhetsutövare?

Din personal som utför de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg ska uppfylla de krav om hälsa och hälsoundersökningar som anges i EU-förordningen. Personen får till exempel inte lida av sådana medicinska tillstånd eller stå under sådan medicinsk behandling som sannolikt kan orsaka:

  • plötslig medvetandeförlust,
  • nedsatt uppmärksamhet eller koncentration
  • plötslig förlust av funktionsförmåga
  • nedsatt balans eller koordination, eller
  • betydande begränsningar av rörligheten.

Därutöver ställs också krav på att personalen som utför dessa uppgifter ska genomgå en psykologisk bedömning före anställning.

Tänk på att din personal ska bedömas utifrån rätt regelverk

Du som verksamhetsutövare behöver säkerställa att din personal bedöms utifrån rätt regelverk avseende hälsa. Det är viktigt att du uppmärksammar att det är skillnader mellan kraven i EU-förordningen och kraven i föreskrifterna och det innebär olika hälsokrav och åldersintervaller för hälsoundersökningar beroende på vilken typ av arbetsuppgifter din personal utför.

Du behöver också säkerställa att den läkare som anlitas för att genomföra dessa undersökningar har kännedom om de nya reglerna.

Ingen undantagsprövning

EU-förordningen medges inte några undantag ifrån hälsokraven. Det innebär att Transportstyrelsen inte kan göra någon undantagsprövning för de arbetsuppgifter som omfattas av TSD-drift.

Författning

De fullständiga hälsokraven som gäller annan personal än förare som utför de säkerhetskritiska uppgifter som är förknippade med att medfölja ett tåg (TSD-drift) hittar du i avsnitt 4.7 i följande EU-förordning:

Kommissionens  (EU) 2019/773 av den 16 maj 2019
om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Drift och trafikledning i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om upphävande av beslut 2012/757/EU

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/ 773 - av den 16 maj 2019 - om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Drift och trafikledning i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om upphävande av beslut 2012/ 757/ EU (europa.eu)

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!